De familie Arrazola D’ Onate

De familie ARRAZOLA D’ ONATE stamt uit Spanje en had vroeger een zeer hoog aanzien. Vele familieleden bekleden nog steeds hoge rangen in onze maatschappij.
MARTEN – JOZEF (zie Hfst 5 –deel 7) was een Brusselaar, die zijn studies afsloot aan de Universiteit van LEUVEN als Licenciaat in de rechten. Hij overleed in het adellijke kasteel te MELDERT en volgde zijn echtgenote in het graf op 12 april 1812. Zij lieten 10 kinderen na.
Eén van hen, KAREL-ANTOON-THEODOOR huwde op 26 december 1797 zijn nicht , Balthazar – Johanna – Regina VAN DEN BERGHE de LIMMINGHE. Uit hun huwelijk sproten 7 kinderen.
Hun tweede kind, FERDINAND – JOZEF, in leven ontvanger van de gemeente MELDERT, trouwde de eerste keer met Maria – Gertrudis – Antonia MICHIELS en in een tweede huwelijk met Maria – Regina SCHRAEYERS.
Het derde kind, hun dochter, Maria – Josephina, huwde de eerste maal met Pieter – Lambert- Balthazar PAEMEN. Diens zoon, Karel – Gaspar – Marie PAEMEN, was eerst onderwijzer en later burgemeester van MELDERT. In een tweede huwelijk koos Maria – Josephina voor een man uit Meldert, Gerard PEUTERS.
De laatste zoon, Karel – Jozef – Alexander, was eerst getrouwd met Carolien VOLDERS en later met Carolien AERTS.

KAREL- ANTOON – THEODOOR ARRAZOLA d’ONATE, die “meyer” van MELDERT was, stierf op 23 februari 1816.
Zijn broer, ROBERT – FRANS – JOZEF, die ook het ambt van “meyer” bekleedde, stierf twee jaren vroeger op 6 februari 1814.
Hun zuster, Alexandrina – Fransisca trouwde in 1806 met Frans-Kristof de WIJDENBRUCK, een ontvanger van de douanen in PAAL.
De laatste zoon, baron Johannes – Nepomucemus ARRAZOLA d’ ONATE, oud –burgemeester, ridder van de Orde van het Equester en lid van de Nederlandse Staten-Generaal, trad in 1819 in het huwelijk met Maria-Elisabeth AERTS en liet vier kinderen na:
1. Maria, Elisabeth, Theresia;
2. baron Jan, Hendrik, Frans, secretaris van de gemeente,
3. jonkheer Balthazar, Aurelius, Augustinus, Wilhelmus, burgemeester van Meldert (einde 19de eeuw), gehuwd met Amelia PORTERS;
4. Joanna, Catherina, Wilhelmina, die in ANTWERPEN woonde.