De Brabantse omwenteling

JOZEF II (8), opvolger van Maria-Theresia van OOSTENRIJK, maakte zich door zijn nieuwe principes en vele hervormingen, zowel op politiek als op godsdienstig vlak, uiterst gehaat bij de Belgen. Het duurde dan ook niet lang of de opstand brak los. Aan het hoofd van de opstandelingen stonden VONCK en VANDERNOOT.
Ook in MELDERT verfoeide men de Oostenrijkse dwingeland en talrijke jongelingen uit ons dorp schaarden zich achter het vaandel van de “VADERLANDSEN”. Op 25 oktober 1789 versloegen deze strijders het Oostenrijkse leger in TURNHOUT.
Maar de smaak van de overwinning bleek bitter: VONCK en VANDERNOOT maakten ruzie onder elkaar en de eensgezindheid onder de opstandelingen was zoek. De opvolger van JOZEF II, keizer LEOPOLD, had weinig moeite om de opstandelingen te bedwingen en het land weer onder Oostenrijks bewind te brengen.